Buyer

ทำไมเราแตกต่าง

Bikemans สร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการดังนี้

 • เรามีร้านอาหารแบบ Home chef, Street food เน้นฝีมือ จำนวนมาก
 • เราเก็บค่า GP กับร้านต่ำ ทำให้ร้านไม่จำเป็นต้องเพิ่มราคาขายระหว่างขายที่ร้านกับจัดส่ง
 • เราส่งอาหารให้ท่านแบบ Free delivery
 • หากต้องการใช้บริการของเรา

  หากท่านเห็นว่าการบริการของเราน่าสนใจ ท่านสามารถแจ้งให้ร้านค้าติดต่อเรามาได้ และสามารถเริ่มทำการส่งอาหารได้ทันที

  สิ่งที่เราให้ความใส่ใจ

  เพราะเราอยู่ในวงการอาหาร และจัดส่งอาหารให้กับลูกค้าของร้านค้าในเครือข่ายของเรา ดังนั้นสิ่งที่เราให้ความใส่ใจเป็นพิเศษมี 3 ประการคือ

 • ความสะอาดทั้งของอาหาร และการจัดส่ง
 • อาหารต้องร้อน หรือเย็นหากเป็นอาหารเย็น
 • ลูกค้าต้องได้อาหารเร็ว ถูกต้อง และตรงเวลา